Agroturystyka wiejska "Pod źródełkiem" Lelów

Regulamin

Regulamin pobytu w gospodarstwie agroturystycznym

 1. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 3. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 4. Sprzątanie pokoi zajętych przez turystów ustalone jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego niż 5 dni.)
 5. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze maja prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 7.  Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty.
 9.  Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków.
 10.  Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty w wysokości 50 zł.
 11. Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych pokojach jest zabronione
 12. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie na zewnątrz budynku
 13. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 14. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie.
 15. Dobra hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 w dniu wyjazdu  
 16. W trakcie pobytu Gość samodzielnie utrzymuje porządek w zajmowanym pokoju.